Cartref

 • Nadolig Llawen o Glwb Carco Llwyncelyn!

  Cartref
  Ho Ho Ho !!! Edrychwch ar dudalen twitter Clwb Carco Llwyncelyn (@Clwb_Llwyncelyn) bob dydd i weld ei chalendr digidol ar gyfer y Nadolig! Da iawn chi staff Llwyncelyn, syniad hyfryd!! https://twitter.com/Clwb_Llwyncelyn
  1 December 2016
 • Dewch i Dreorci i rannu’ch syniadau!

  Cartref
  Dewch i rannu’ch syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned. Mae croeso i oedolion ifanc 18+ ddod i leisio eich barn am bethau sydd yn bwysig i chi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
  7 November 2016
 • Parti Nadolig Treorci

  Cartref
  flyer-parti-nadolig-treorci-cywir
  21 October 2016
 • Cynllun Chwarae Calan Gaeaf

  Cartref
  Ffoniwch i archebu lle: 01443 407570 e-bost: bethanowen@menteriaith.cymru
  3 October 2016
 • Gig Ieuenctid Diwrnod Shwmae Sumae

  Cartref
  23 September 2016
 • Dathlu gwaith y Mentrau Iaith

  Cartref
  Dathlu Gwaith y Mentrau Iaith – 25 mlynedd o gefnogi’r Gymraeg Gyda 25 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf mae yna ddigwyddiad arbennig ar brynhawn 17 Tachwedd er mwyn dathlu’r gwaith sydd wedi’i gyflawni dros y 25 mlynedd diwethaf. Bydd y digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth gydag Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes yn ...
  16 November 2016
 • Cyfarfod blynyddol y Fenter

  Cartref
  2 November 2016
 • Cystadleuaeth Siop Shwmae 2016

  Cartref
  Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Sumae eleni (15ed o Hydref) mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn cynnal cystadleuaeth newydd sbon – ‘Siop Shwmae’. Cyfle yw hwn i rai o archfarchnadoedd mwya’r sir i gefnogi’r diwrnod trwy annog cwsmeriaid i ddefnyddio’r Gymraeg, dosbarthu bathodynnau, trefnu adloniant ac hyrwyddo ar lein. Bydd y siopau yn cystadlu yn ...
  12 October 2016
 • Clybiau Carco – Twitter

  Cartref
  Ni nawr ar Twitter – dilynwch ni!
  30 September 2016
 • Grwpiau Ffocws Newydd 18-25

  Cartref
  Dewch i rannu eich syniadau am y Gymraeg yn eich cymuned! Mae croeso i oedolion ifanc 18-25 oed leisio eu barn ar bethau sydd eu hangen yn yr ardal. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rebecca@menteriaith.cymru
  20 September 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd