Cartref

 • MIRI MAI – 20/5/17

  Cartref
  Digwyddiad Cymraeg Cymunedol newydd sbon yn Nghwm Cynon yn addas i bawb. Dewch yn llu!
  25 April 2017
 • Cynllun Chwarae Pasg

  Cartref
  Gyda’r gwyliau Pasg yn agosau… cofiwch i archebu lle yn ein cynllun chwarae yng Nghanolfan Gydol Oes Garth Olwg…01443 407570..Lle i 30 yn unig.
  6 March 2017
 • Hwyl Hanner Tymor

  Cartref
  8 February 2017
 • Dydd Miwsig Cymru – 10.2.17

  Cartref
  2 February 2017
 • Da iawn Clwb Carco Aberdar!

  Cartref
  Mae’n braf gweld llwyddiant ein clybiau carco yn cael ei dathlu gan sefydliadau eraill. Dyma erthygl gan Glybiau Plant a gyhoeddwyd yn eu cylchgrawn ‘Y Bont’ (Gaeaf 2016) Cadwch lygaid allan am ragor o newyddion am ei’n glybiau eraill!
  20 January 2017
 • Hysbyseb swydd – Gwasanaethau plant

  Cartref
  21 March 2017
 • Lawnsio Parti Ponty 2017 – 1.3.17

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG PARTI PONTY 2017 Gŵyl Gymraeg i bawb Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 6000 o ymwelwyr a hynny mewn tywydd gwael. Eleni, rydym yn ffyddiog y bydd yr haul yn disgleirio ym Mhontypridd a byddwn yn siŵr o fwrw ein targed o 12,000 o ymwelwyr yn ystod y dydd. Yn ôl ein haddewid, ...
  1 March 2017
 • Trip fythgofiadwy i ddysgyblion RhCT

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG 6/2/17 Ethan a Beca wedi eu dewis ar gyfer taith fythgofiadwy i Batagonia Mae Ethan Williams o Ysgol Gartholwg a Beca Ellis o Ysgol Llanhari wedi cael eu dewis i fod yn rhan o grŵp o 25 o bobl ifanc Cymru fydd yn teithio filoedd o filltiroedd ar daith fythgofiadwy i Batagonia fis Hydref 2017, ...
  7 February 2017
 • Swydd gwag

  Cartref
  20 January 2017
 • Blwyddyn Newydd Dda

  Cartref
  Blwyddyn newydd dda i chi gyd! ‘Dyn ni’n edrych ymlaen yma yn y Fenter at flwyddyn arall llwyddiannus llawn amrywiaeth, hwyl a sbri. Mae’n flwyddyn arbennig iawn i ni eleni gan bod Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn dathlu’n penblwydd yn 25 oed. Byddwn yn dathlu hyn ar hyd y flwyddyn. Dathlwch gyda ni! HELO 2017…
  11 January 2017

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd