Cartref

 • Hysbyseb swydd – Gwasanaethau plant

  Cartref
  21 March 2017
 • Lawnsio Parti Ponty 2017 – 1.3.17

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG PARTI PONTY 2017 Gŵyl Gymraeg i bawb Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty llynedd lle croesawyd dros 6000 o ymwelwyr a hynny mewn tywydd gwael. Eleni, rydym yn ffyddiog y bydd yr haul yn disgleirio ym Mhontypridd a byddwn yn siŵr o fwrw ein targed o 12,000 o ymwelwyr yn ystod y dydd. Yn ôl ein haddewid, ...
  1 March 2017
 • Trip fythgofiadwy i ddysgyblion RhCT

  Cartref
  DATGANIAD I’R WASG 6/2/17 Ethan a Beca wedi eu dewis ar gyfer taith fythgofiadwy i Batagonia Mae Ethan Williams o Ysgol Gartholwg a Beca Ellis o Ysgol Llanhari wedi cael eu dewis i fod yn rhan o grŵp o 25 o bobl ifanc Cymru fydd yn teithio filoedd o filltiroedd ar daith fythgofiadwy i Batagonia fis Hydref 2017, ...
  7 February 2017
 • Swydd gwag

  Cartref
  20 January 2017
 • Blwyddyn Newydd Dda

  Cartref
  Blwyddyn newydd dda i chi gyd! ‘Dyn ni’n edrych ymlaen yma yn y Fenter at flwyddyn arall llwyddiannus llawn amrywiaeth, hwyl a sbri. Mae’n flwyddyn arbennig iawn i ni eleni gan bod Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn dathlu’n penblwydd yn 25 oed. Byddwn yn dathlu hyn ar hyd y flwyddyn. Dathlwch gyda ni! HELO 2017…
  11 January 2017
 • Cynllun Chwarae Pasg

  Cartref
  Gyda’r gwyliau Pasg yn agosau… cofiwch i archebu lle yn ein cynllun chwarae yng Nghanolfan Gydol Oes Garth Olwg…01443 407570..Lle i 30 yn unig.
  6 March 2017
 • Hwyl Hanner Tymor

  Cartref
  8 February 2017
 • Dydd Miwsig Cymru – 10.2.17

  Cartref
  2 February 2017
 • Da iawn Clwb Carco Aberdar!

  Cartref
  Mae’n braf gweld llwyddiant ein clybiau carco yn cael ei dathlu gan sefydliadau eraill. Dyma erthygl gan Glybiau Plant a gyhoeddwyd yn eu cylchgrawn ‘Y Bont’ (Gaeaf 2016) Cadwch lygaid allan am ragor o newyddion am ei’n glybiau eraill!
  20 January 2017
 • Nodyn Cyflym….

  Cartref
  Nodyn cyflym i atgoffa chi i ail bwcio eich sesiynau yn ei’n Glybiau Carco ar ôl Nadolig (01443407570). Plîs peidiwch ag cymryd yn ganiataol bod eich sesiynau yn cael ei ail bwcio yn awtomatig gan dy fod yn talu gydag archeb sefydlog. Diolch i gyd am dy holl gymorth dros y misoedd diwethaf. Nadolig Llawen a ...
  8 December 2016

 

Cymraeg i Oedolion Welsh for Learners Mudiad Meithrin Urdd